Circular Economy

W innowacyjnej gospodarce XXI wieku, przedsiębiorstwa wykorzystują strategie oparte na Gospodarce Obiegu Zamkniętego.

Idea obiegu zamkniętego

W innowacyjnej gospodarce XXI wieku, przedsiębiorstwa wykorzystują strategie oparte na Gospodarce Obiegu Zamkniętego - ponownym wykorzystaniu, przetwarzaniu i odzyskiwaniu materiałów, tworząc zamknięte obiegi produkcyjne. To nie tylko krok w przyszłość, ale również atrakcyjna perspektywa dla przedsiębiorstw, które pragną działać w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie.

 • Dążenie do zerowej emisji

  Redukcja śladu węglowego - wykorzystanie rPET zamiast tradycyjnego PETu oznacza zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

 • Odpowie-
  dzialność środowiskowa

  Ograniczenia zużycia surowców naturalnych i ograniczenia ilości odpadów, przyczyniając się do ochrony przyrody i bioróżnorodności.

 • Lepszy wizerunek firmy

  Koncentracja na zrównoważonym rozwoju i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym zwiększa zaufanie do marki.

 • Efektywne wykorzystanie zasobów

  Dzięki recyklingowi, odpady plastikowe stają się cennym surowcem do produkcji nowych produktów.

rPET - PET z procesu recyklingu

Redukcja śladu węglowego: Wykorzystanie rPET zamiast tradycyjnego PETu oznacza zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Produkcja rPET wymaga znacznie mniejszej ilości energii i emituje mniej CO2 w porównaniu z produkcją plastiku z surowców pierwotnych. Dzięki temu firmy mogą istotnie obniżyć swój ślad węglowy i przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Wykorzystanie recyclingowych produktów stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych. Firmy, które aktywnie angażują się w gospodarkę obiegu zamkniętego, przyczyniają się do minimalizacji odpadów i efektywnego wykorzystania zasobów, co umożliwia im dążenie do celu zerowej emisji i zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialność środowiskowa: Wykorzystanie produktów recyclingowych pokazuje zaangażowanie firmy w działania na rzecz ochrony środowiska. Działania te wpisują się w globalne dążenie do ograniczenia zużycia surowców naturalnych i ograniczenia ilości odpadów, przyczyniając się do ochrony przyrody i bioróżnorodności.

Wizerunek marki: Firmy, które konsekwentnie wykorzystują produkty recyclingowe, budują pozytywny wizerunek marki wśród konsumentów, którzy coraz bardziej oczekują, że firmy podejmują działania proekologiczne. Koncentracja na zrównoważonym rozwoju i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym może przyciągnąć lojalnych klientów, zwiększyć zaufanie do marki i przyczynić się do długotrwałego sukcesu firmy.
Efektywne wykorzystanie zasobów: Wykorzystanie rPET jako surowca umożliwia firmom efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Dzięki recyklingowi, odpady plastikowe stają się cennym surowcem do produkcji nowych produktów. Przez minimalizację marnotrawstwa i optymalne wykorzystanie materiałów, firmy mogą osiągnąć większą efektywność w zarządzaniu surowcami, co przekłada się na redukcję kosztów i zwiększoną rentowność.

Wszystkie te korzyści składają się na pozytywny wpływ, jaki wykorzystanie recyclingowych produktów, takich jak rPET, może mieć na działalność i rozwój firm. Przejście na bardziej zrównoważone modele produkcji i wykorzystanie surowców z recyklingu stanowi nie tylko odpowiedzialne podejście, ale także strategiczną decyzję biznesową, przynoszącą długoterminowe korzyści zarówno dla firm, jak i dla środowiska naturalnego.Tworzenie płatków PET z recyklingu jest istotnym krokiem w kierunku zrównoważonej produkcji i zmniejszenia zużycia surowców naturalnych. Dzięki recyklingowi, odpady plastikowe mogą być wykorzystane jako cenne surowce do produkcji nowych produktów, redukując potrzebę wydobywania nowych surowców i ograniczając negatywny wpływ na środowisko. Równocześnie, takie działania przyczyniają się do zwiększenia efektywności gospodarczej i stwarzają możliwości biznesowe w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Proces produkcji płatków rPET rozpoczyna się od zbierania i segregacji odpadów plastikowych, w tym butelek PET. Te zebrane surowce plastikowe są następnie przetwarzane w specjalnych zakładach recyklingu.

W przypadku płatków PET z recyklingu, najczęściej stosowaną metodą jest mechaniczne przetwarzanie. Najpierw zebrane butelki PET są sortowane i usuwane wszelkie niepożądane elementy, takie jak korki, etykiety czy inne zanieczyszczenia. Następnie butelki są rozdrabniane na mniejsze kawałki, a następnie mielone na drobny proszek.
Po uzyskaniu proszku z plastiku PET, następuje proces czyszczenia i odzyskiwania. Proszek jest poddawany specjalnym procesom, takim jak mycie, płukanie i usuwanie pozostałości innych substancji. W rezultacie otrzymuje się czysty, granulowany materiał PET, który może być ponownie wykorzystany w produkcji nowych wyrobów.
W dalszej kolejności, granulat PET z recyklingu (rPET) może zostać przetworzony na różnorodne produkty, takie jak opakowania, tkaniny czy butelki. Proces wtrysku lub rozdmuchu jest często wykorzystywany w celu formowania tych produktów z rPET. W tym etapie, granulat jest podgrzewany i formowany przy użyciu specjalnych form do produkcji pożądanych kształtów i rozmiarów.Poprzez wykorzystanie recyclingowych produktów, takich jak płatki PET z recyklingu (rPET), przedsiębiorstwa osiągają zrównoważoną przewagę konkurencyjną. Działając zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, firmy mogą zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, jednocześnie tworząc innowacyjne rozwiązania i wyróżniając się na rynku. To podejście przyciąga świadomych ekologicznie klientów, wzmacniając pozycję rynkową i otwierając nowe możliwości biznesowe.


Wyraźnym trendem wśród szeroko rozumianych konsumentów jest wzrost świadomości ekologicznej. Klienci coraz bardziej preferują produkty o niskim wpływie ekologicznym. Firmy reagują na te oczekiwania, wprowadzając bardziej zrównoważone i ekologiczne rozwiązania. Przykładem tego są firmy oferujące odzież wykonaną z recyklingu lub wykorzystujące materiały biodegradowalne w opakowaniach.
Konsument jest coraz bardziej zainteresowany udziałem w zamkniętym obiegu, oddawaniem i ponownym wykorzystywaniem produktów.


Gospodarka obiegu zamkniętego nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także tworzy nowe możliwości biznesowe. Firmy, które wdrażają innowacyjne rozwiązania związane z odzyskiem i przetwarzaniem materiałów, mogą znaleźć nowe rynki zbytu dla swoich produktów. Działania podejmowane przez firmy, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i jako część większych inicjatyw przemysłowych, mają ogromny potencjał transformacyjny i przyczyniają się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości.Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.